SIMON

Er uddannet pædagog (2011) på Gedved seminarium og har senere færdiggjort pædagogisk massageuddannelse.


Jeg har bred erfaring med at massere – både på hobbyplan, men også i mit arbejde som pædagog. Dels fordi det har min dybeste interesse, men også fordi jeg har oplevet, hvor meget det virker på de borgere, jeg har arbejdet og arbejder med nu.


Massage for mig, er at turde give sig hen og slippe følelserne, så man derved oplever massagens mange nuancer og facetter.

Simon Skov Benzon

Min erfaringsgrundlag inden for den pædagogiske massage og andre områder:

  • 2005- Massage for den almene borger 
  • 2017- Havkærparken, Aarhus – Aktivitetstilbud til voksne med udviklingshæmning og varigt behov for pædagogisk støtte.


Erfaring i pædagogisk praksis:

  • Aktivitetshuset Havkærparken, Tilst – Aktivitetstilbud til voksne med perceptuelle og sanseintegrationsmæssige vanskeligheder samt udadrettet og/eller selvskadende adfærd. 2016-nu
  • Landsbyen Sølund Boenhed 44, Skanderborg - specialafdeling for voksne fysisk og psykisk funktionsnedsatte med autisme og/eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder personlighedsforstyrrelser. 2012-2016   
  • Nørholm Kollegiet Afdeling A4, Herning - voksne mennesker med varig nedsat psykisk funktionsevne i let til middelsvær grad, som kan have eller kan have haft en dom til tilsyn under kommunen med mulighed for institutionsanbringelse. 2011-2012