Massage som pædagogisk redskab

Berøring har afgørende betydning i menneskets trivsel og udvikling. Dybest set er den en livsnødvendighed for overlevelse, eksistens, identitet, social samhørighed og læring.

At opbygge positive nuancerede berøringserfaringer i et tillidsskabende samspil danner derfor grundlag for selvopfattelse og relationsdannelse og har indflydelse på lyst og evne til at give sig i kast med livet.

Pædagogisk massage er en enkel overskuelig, etisk afstemt og individuelt tilpasset måde at få lejlighed til at sanseopleve sig selv og være i et empatisk samspil med en anden. Den nærhed og fortrolighed, der opstår i forbindelse med massagen skaber tillid og er medvirkende til at modtagerens motivation og evne til at indgå i sociale sammenhænge styrkes og udvikles.

At modtage pædagogisk massage skal forbindes med en oplevelse præget af velvære, nærvær og kontakt. Det er en værdifuld måde at kommunikere på – med eller uden ord hvor den ro, stilhed og væren der skabes i massagen åbner for muligheden for fordybelse og erkendelse, afstemt efter de ressourcer som er til rådighed så modtageren kan føle sig veltilpas og være mere i kontakt med sig selv.

Pædagogisk massage er udviklet af Eirik Tollefsen og har siden 1990 eksisteret som kurser – samt 2-årig uddannelse i pædagogisk massage. I perioden 1990-1997 blev undervisningen afholdt i samarbejde med Socialpædagogernes Landsforbunds kursusafdeling.

Målgruppen er personale der har pædagogiske arbejdsopgaver med børn og voksne indenfor normal- og specialområdet.

Støttemuligheder
Institutioner som sender medarbejdere på kursus kan søge om ressourcer til at ansætte rotationsvikar. Derudover har medlemmer af FOA har mulighed for at søge om støtte gennem den kommunale kompetencefond – se et eksempel HER.


Pædagogisk massage – 11 film om massage som pædagogisk redskab

Filmene viser eksempler på arbejdsformer med forskellige målgrupper.

Klip fra filmene, oversigt over indhold & uddybende tekst samt bestilling af DVD'en findes HER.

”Berøring & dens betydning – massage som pædagogisk redskab” – massagebog udkom i en gennemrevideret udgave med nye afsnit og opdaterede forskningsresultater i 2008. Introduktion til og anmeldelse af bogen kan ses HER

Description of the principles behind the book - article in english


Salg af DVD
Salg af bog
Salg af massageolier
Salg af massagebrikse