Massage som pædagogisk redskab

Pædagogisk massage udvikler følesansen, som er den mest basale af vores sanser og som primært udgør grundlaget for at andre sanseindtryk kan integreres. Massagens nonverbale sprog har den evne at den er i stand til at bygge bro til dybereliggende ressourcer, der gradvis kan vækkes, udvikles, integreres og leves.

Der sættes fokus på kvaliteten i samspillet mellem giver og modtager, da den har afgørende betydning for trivsel, udvikling og læring. Massagen fremmer vilkårene for at skabe fortrolighed og tillid, og når tilliden bliver gensidig, får den indflydelse på udvikling af selvfølelse og selvtillid samt evnen til relationsdannelse.

Pædagogisk massage kan endvidere anvendes i forbindelse med specifikke problemstillinger hvor indblik i de neurologiske forhold og processer er grundlaget for at få en forståelse for hvilken type påvirkning der er gavnlig at give gennem følesansen. Det kan f.eks. være i arbejde med mennesker der er taktil sky eller som har brug for hjælp til at få afstemt sit arausalniveau.

Pædagogisk massage er udviklet af Eirik Tollefsen og har siden 1990 eksisteret som kurser – samt 2-årig uddannelse i pædagogisk massage. I perioden 1990-1997 blev undervisningen afholdt i samarbejde med Socialpædagogernes Landsforbunds kursusafdeling.

Målgruppen er personale der har pædagogiske arbejdsopgaver med børn og voksne indenfor normal- og specialområdet.

Støttemuligheder
Institutioner som sender medarbejdere på kursus kan søge om ressourcer til at ansætte rotationsvikar. Derudover har medlemmer af FOA har mulighed for at søge om støtte gennem den kommunale kompetencefond – se et eksempel HER.


Pædagogisk massage – 11 film om massage som pædagogisk redskab

Filmene viser eksempler på arbejdsformer med forskellige målgrupper.

Klip fra filmene, oversigt over indhold & uddybende tekst samt bestilling af DVD'en findes HER.

”Berøring & dens betydning – massage som pædagogisk redskab” – massagebog udkom i en gennemrevideret udgave med nye afsnit og opdaterede forskningsresultater i 2008. Introduktion til og anmeldelse af bogen kan ses HER

Description of the principles behind the book - article in english


Salg af DVD
Salg af bog
Salg af massageolier
Salg af massagebrikse